Disputas: Kjetil Wathne - Medisinsk antropologi

Cand. polit. Kjetil Wathne ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Obesity: Culture, Family, Individual. A qualitative study of Fat in Youth.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Adjunkt Annemette Nielsen, Institut for fødevare og ressourceøkonomi, Københavns universitet, Danmark
  2. opponent: Professor Linn Getz, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disptuasleder

Professor emeritus Øivind Larsen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne-Lise Middelthon, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Antropolog Kjetil Wathne har gjennomført en samhandlingstudie med norske og norskpakistanske deltagere i et behandlingsopplegg for pediatrisk fedemproblematikk. Basert på en metodisk tilnærming og forskningsperspektiv som ikke ofte kommer til syne i debatten rundt overvekt, belyses pasientenes erfaringer rundt livet som fet. Datamaterialet bygger på observasjoner og samtaler gjort under gjennomføring av ulike fritidssysler, et metodisk grep utviklet for å skape tillit og kommunikasjon i ulike sosiale settinger. Ofte tas fedme til inntekt for individets moralske egenskaper: Lat, dum og viljesvak. Dette gjør at mange overvektige mennesker opplever at en liten del av livet – ens kroppsfasong – blir et utrykk som i mange sosiale sammenhenger overdøver alle andre egenskaper og erfaring. På den annen side er det nettopp viljestyrke som til syvende og sist utgjør kjernen i begrepet «livsstilsendring», og mot en slik bakgrunn har viktige fokus i dette prosjektet har vært knyttet til hvordan 'å håndtere' det å være ansvarliggjort for egen helse og kroppsfasong, og (mot statistisk sett svært dårlige odds) forventes å investere betydelig krefter i prosessen. Mer generelt diskuterer avhandlingen den begrensede tilgang disse unge pasientene har til kulturelle utrykk som evner å fremstille og gjenspeile registeret av, eller i det minste kan sies å ikke gjøre vold på, kroppserfaring ekstra store kropper innebærer. Pediatriske overvektpasienter er dog ikke nødvendigvis maktesløse, uten evne til å kunne skape seg forklaringsmodeller og mestringsmekanismer som gjør at kroppsfett i visse sammenhenger kan komme til å bety noe litt annet enn skam og avvik – at manglende evne til å bli tynn ikke uttømmende skyldes vilje. Diskusjonen er av faglig interesse i så fremt at individuelle forskjeller spiller inn i barns evne til å nyttiggjøre seg behandling og delta i fysisk aktivitet, uttalte samfunnsmedisinske mål.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 17. okt. 2014 10:54 - Sist endret 17. okt. 2014 10:58