Disputas: Therese Nordberg Hanvold - Arbeidshelse

Cand.san. Therese Nordberg Hanvold ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mechanical workload and neck and shoulder pain at the start of working life.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forskningsoverlæge Susanne Wulff Svendsen, Arbejdsmedicinsk Klinik,  Dansk Ramazzini Center, Hospitalsenheden Vest - Universitetsklinik, Herning, Danmark
  2. opponent: Professor Paul Jarle Mork, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Dag Bruusgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Øivind Larsen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Gruppeleder Kaj Bo Veiersted, Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Oslo

Sammendrag:

Nakke- og skulderplager blant unge arbeidstakere. Er mekanisk arbeidsbelastning en risikofaktor?

Fysioterapeut og forsker Therese Nordberg Hanvold har studert nakke- og skulderplager blant unge arbeidstakere, med spesielt fokus på mekanisk arbeidsbelastning. Resultatene viser at nakke- og skulderplager øker i overgangen fra yrkesfaglig utdanning til arbeids­livet og at mekanisk arbeidsbelastning er en mulig risikofaktor også tidlig i arbeidslivet.

Muskel- og skjelettplager har høy forekomst i den arbeidende befolkning og man finner en økende forekomst blant unge voksne. Samtidig rapporter unge arbeidstakere mer mekaniske arbeids­eksponeringer enn eldre. Tidligere studier av muskel- og skjelettplager har imidlertid ofte undersøkt middelaldrende og eldre arbeidstakere og basert seg på selvrapporterte mål på mekanisk arbeidsbelastning.  

I denne studien har 420 elever blitt fulgt i en 6.5års periode fra yrkesfaglig utdanning til lærling tid og de første årene i arbeidslivet. Formålet var å undersøke utviklingen av nakke- og skulderplager. I tillegg ble relasjonen mellom mekanisk arbeidsbelastning og nakke- og skulderplager undersøkt ved bruk av tre forskjellige eksponeringsmål; 1) selvrapportert mekaniske belastning, 2) objektivt mål på muskelaktivitet under arbeid, 3) objektivt mål på arbeid med armene hevet.

Unge arbeids­­takere har vært i arbeidslivet kun kort tid og arbeidseksponeringen har dermed hatt kort varighet.  Allikevel viser resultatene at selvrapportert arbeidsbelastning og objektivt målt arbeid med armene hevet var assosiert med nakke- og skulderplager de første årene av arbeidslivet spesielt blant kvinner. Vedvarende muskelaktivitet under arbeid og selvrapportert muskelspenning var også assosiert med nakke- og skulder­plager. Funnene viser et behov for oppmerksomhet på arbeidsmiljøet blant unge arbeidstakere, spesielt innen manuelle yrker.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 12. feb. 2015 09:24 - Sist endret 12. feb. 2015 11:22