Disputas: Irena Jakopanec - Folkehelse

MD Irena Jakopanec ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos. (doctor philosophiae): What you love might kill you. Epidemiology, time trends and risk factors for sexually transmitted infections among men who have sex with men in Norway, 1992-2013.

Prøveforelesninger

Se prøveforelesning over selvvalgt emne
Se prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jeffrey D. Klausner, Division of Infectious Diseases and Program in Global Health, University of California, Los Angeles, USA.
  2. opponent: Docent Anders Blaxhult, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Stockholm, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Signe Flottorp, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Per Lagerløv, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nasjonalt meldingssystem for smittsomme sykdommer viser en urovekkende økning av HIV-infeksjon, syfilis og gonore blant menn som har sex med menn (MSM) i Norge. De fleste av dem smittes i Oslo. Et økende antall MSM har flere seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) samtidig. Samtidige SOI kan øke risikoen for selv å bli smittet av HIV, eller for å overføre HIV til andre.

Lege og forsker Irena Jakopanec tolker i sin avhandling data fra en stor studie fra nettstedet Gaysir i 2007. Mer enn 2400 MSM fra alle kanter av Norge deltok. Størst risiko for å bli smittet av SOI var knyttet til hyppig bytte av seksuelle partnere, trekant eller gruppesex og sex uten kondom under påvirkning av alkohol eller narkotika. Så mange som ti prosent av deltakerne i studien hadde mer en ti seksuelle partnere i løpet av det siste halve året og mer enn halvparten hadde minst tre. Selv de som var i fast forhold med en mann var ikke monogame. Nesten en firedel av mennene rapporterte ubeskyttet analt samleie med en tilfeldig partner i de siste seks måneder. Nesten 10 % rapporterte at de har en fast forhold med en kvinne.

Mange av deltakere i denne studien innrømmet at de ikke er åpne med sin fastlege om at de har sex med menn, som kan føre til at SOI ikke blir oppdaget og behandlet tidlig nok. Mange deltakere var kjent med risikoen for å bli smittet med HIV ved analt samleie uten kondom, men bevisstheten om kraftig økning av SOI blant MSM i Norge var lav. Nesten en tredjedel av deltakerne spør aldri sine partnere om HIV status og mer enn 20 % gjør det sjeldent.

Selv om moderne behandling har gjort at HIV-infeksjon og AIDS i liten grad er en dødelig sykdom, betyr ikke det at det er lett å leve med HIV. Medisinene som brukes har ofte plagsomme bivirkningene. Også syfilis eller gonore, som begge kan forekomme uten symptomer, kan ha alvorlige følger for menns helse dersom sykdommene ikke oppdages og behandles tidlig nok.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 23. feb. 2015 09:07 - Sist endret 2. mars 2015 13:53