Disputas: Maria Knoph Kvamme - Økonomisk evaluering

M.sc. Maria Knoph Kvamme ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Economic evaluation of interventions for inflammatory rheumatic joint diseases

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Johannes L. Severens, Institute of Health Policy & Management, Erasmus University, Rotterdam, Nederland
  • 2. opponent: Professor Martin Neovius, Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Instititet, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Per Nafstad, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Espen Bjertness, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Ivar Sønbø Kristiansen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

Sammendrag

Er biologiske legemidler kostnadseffektive for pasienter med leddgikt?

Forsker Maria Knoph Kvamme har undersøkt kostnadseffektiviteten ved å bruke biologiske legemidler for pasienter med leddgikt.

Effekten av biologiske legemidler ved behandling av leddgikt er dokumentert i tidligere studier. Kostnadene ved å behandle med biologiske legemidler er imidlertid vesentlig høyere enn ved å bruke tradisjonelle legemidler. Kvamme undersøkte i sin avhandling hvorvidt bruken av biologiske legemidler hadde en kostnad som var mindre enn 500 000 kr per ekstra kvalitetsjustert leveår (QALY).

Grunnlaget for effektvurderingen av de biologiske legemidlene var den norske DMARD studien (NOR-DMARD). NOR-DMARD omfatter pasienter med inflammatoriske revmatiske leddsykdommer. Siden registerets oppstart og frem til gjennomføring av Kvammes studie var det registrert 7 675 pasienter. NOR-DMARD inneholder informasjon om bruk av medikamenter, helsetjenester etc. som ble brukt til å beregne kostnadene ved behandlingen.

Resultatene i Kvammes studie indikerer at biologiske legemidler er kostnadseffektive sammenlignet med tradisjonelle legemidler hvis produksjonstap er inkludert i kostnadene.  Det brukes i dag forskjellige metoder for å måle helserelatert livskvalitet. De forskjellige metodene gir vesentlig forskjellige resultater. Kvamme brukte EQ-5D og SF-6D og kostnaden per ekstra QALY blir henholdsvis 296 000 kr (EQ-5D) og 447 000 kr (SF-6D). Når produksjonstap holdes utenfor kostnadsberegningen er biologiske legemidler kostnadseffektive hvis effekten beregnes med EQ-5D (455 000 kr per ekstra QALY) men ikke med SF-6D (688 000 kr per ekstra QALY).

Avhandlingen viser at det er viktig at beslutningstagere blir enige om hvilken metode som skal brukes for måling av helserelatert livskvalitet. I tillegg peker resultatene på at produksjonstapet er stort ved leddgikt og at samfunnet har mye å vinne på om pasienter med leddgikt kan forbli i jobb eller komme tilbake til jobb.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 10. apr. 2015 10:23 - Sist endret 10. apr. 2015 11:04