Disputas: Kathrine F. Vandraas – Kvinnehelse

Cand.med. Kathrine F. Vandraas ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hyperemesis Gravidarum: Exploring the Potential Consequences for Mothers and their Offspring

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Bjørn Olav Åsvold, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Marit Lieng, Kvinne- og barneklinikken, OUS HF Ullevål sykehus

Leder av disputas

Professor Johanne Sundby, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

PhD Andrej M. Grjibovski, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Sammendrag

Ekstrem svangerskapskvalme – er det farlig?

Lege og forsker Kathrine F.Vandraas har i sitt doktorgradsarbeid blant annet forsket på risiko for kreft etter ekstrem svangerskapskvalme, og har brukt datamateriale av høy kvalitet fra hele Skandinavia.

Ekstrem svangerskapskvalme rammer 500-1400 kvinner hvert år. Tilstanden kjennetegnes av vekttap og dehydrering, og ofte er intravenøs behandling på sykehus nødvendig for å sikre vekst hos barnet. Til tross for at tilstanden har fått økende oppmerksomhet senere år, er forskningen på feltet begrenset, særlig når det gjelder mulige langtidskonsekvenser. Det er imidlertid flere nyere studier som viser at forhold i mors liv kan påvirke barnets risiko for kroniske sykdommer, inkludert kreft, i voksen alder, og eksponering for sult har vist det samme. Barn født av mødre med ekstrem svangerskapskvalme kan ha økt risiko for visse krefttyper, men tidligere studier er for få og for små til at vi har kunnet si noe med sikkerhet. Når det gjelder mors helse, finnes det knapt studier på potensielle langtidskonsekvenser.

I sin avhandling Hyperemesis Gravidarum: Exploring potential consequences for mothers and their offspring har Kathrine F. Vandraas og hennes medarbeidere vist at det ikke virker å være økt risiko for kreft hos barnet etter ekstrem svangerskapskvalme. Videre ser det ut til at disse barna fødes til samme tid, med tilsvarende vekt og allmenntilstand som andre barn. Dette kan tyde på at vi i Norge er flinke til å identifisere og behandle tilstanden slik at barnets helse sikres. For mødrene derimot kan resultatene tyde på at ekstrem svangerskapskvalme kan påvirke kreftrisiko, men at dette avhenger av krefttype og antall svangerskap mor opplever med ekstrem svangerskapskvalme. Dette kan skyldes den hormonelle profilen forbundet med tilstanden. Videre forskning trengs for å bekrefte disse funnene, ettersom det er de første til å systematisk utforske kreftrisiko hos mor og barn etter ekstrem svangerskapskvalme.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik

 

Publisert 30. okt. 2015 16:29 - Sist endret 30. nov. 2015 13:34