Prøveforelesning: Kathrine F. Vandraas

Cand.med. Kathrine F. Vandraas ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fetal programming of adult health. What do we know and what do we think?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik

Publisert 30. okt. 2015 16:31 - Sist endret 3. nov. 2015 14:12