Disputas: Håvard Nygaard - Forebyggende medisin

M.Sc. Håvard Nygaard ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Effects of postprandial and fasted exercise on glycemia and markers of inflammation in persons prone to or with diabetes.

Foto: Håvard Nygaard

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Claes-Göran Östenson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 2. opponent: Dekan Trine Karlsen, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet, Bodø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Bjørklund Holven, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Per Hjortdahl, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Arne Torbjørn Høstmark, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse,  Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet viste at en økt med fysisk aktivitet rett etter frokost stabiliserte blodsukkeret den påfølgende dagen hos personer med høyt blodsukker. Det samme var ikke tilfelle dersom aktiviteten ble utført før frokost. Begge former for aktivitet ga en liten betennelsesrespons i kroppen. Når aktivitet etter måltid ble utført regelmessig i 12 uker ble derimot ikke blodsukkeret forbedret, sammenlignet med før forsøksperioden.

Den paradoksale forskjellen mellom den kortvarige og den langvarige effekten på blodsukkeret er en påminnelse om at kroppens umiddelbare respons på fysisk aktivitet ikke nødvendigvis sier noe om hvordan kroppen vil påvirkes dersom aktiviteten gjøres regelmessig over lengre tid. Mangelen på effekt av regelmessig aktivitet etter matinntak kan skyldes at matinntaket forhindrer noe av treningseffekten som normalt ville ha funnet sted. Mangelen på respons kan også skyldes metodiske svakheter i studien.

Høyt blodsukker medfører mange helseproblemer og blir mer og mer vanlig over hele verden. Det er derfor et behov for å finne enkle og effektive strategier for å motvirke det. Fysisk aktivitet etter at man har spist har tidligere blitt foreslått som en slik strategi, og det var bakgrunnen for dette doktorgradsarbeidet.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 1. sep. 2017 08:19 - Sist endret 1. sep. 2017 08:19