Disputas: Kåre Rønn Richardsen – Folkehelse

M.Sc. Kåre Rønn Richardsen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Physical activity during pregnancy through postpartum: A study of predictive and explantory factors in a multi-ethnic population»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ashley Cooper, School for Policy Studies, University of Bristol, England
  • 2. opponent: Professor Siv Mørkved, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Bjørn Heine Strand, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Øyvind Næss, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Karen Jenum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kunnskap om fysisk aktvitetsnivå blant gravide i Skandinavia er primært basert på studier av selv-rapportert fysisk aktivitet. Variasjon mellom etniske grupper er ikke studert. Det fremgår i en ny avhandling basert på objektivt registrert fysisk aktivitet at tre av fire gravide kvinner ikke oppnår anbefalt mengde fysisk aktivitet. Kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn er mindre aktive enn kvinner med majoritetsbakgrunn.

I sin avhandling, «Physical activity during pregnancy through postpartum: A study of predictive and explanatory factors in a multi-ethnic population», har Kåre Rønn Richardsen og medarbeidere, blant gravide kvinner bosatt i Groruddalen, undersøkt objektivt registrert fysisk aktivitet under svangerskapet og tre måneder etter fødsel.

Forskerne fant at mengden fysisk aktivetet sank under svangerskapet, og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn var mindre fysisk aktive enn kvinner med majoritetsbakgrunn. 75% av kvinnene oppnådde ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet i svangerskapsuke 28 (150 minutter/uke). Faktorer forbundet med økt risiko for å ikke møte anbefalingen var etnisk minoritetsbakgrunn, høy kroppsfettprosent, minst to tidligere fødsler og få fysisk aktive venner. Etter fødsel økte daglig mengde fysisk aktivitet blant majoritetskvinnene betydelig, mens økningen blant kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn var mindre. Analyse av digitale kartdata viste at kvinner bosatt i områder med god tilgang til rekreasjonsareal hadde et høyere aktivitetsnivå (9 minutter/dag) under svangerskapet og tre måneder etter fødsel sammenliknet med kvinner bosatt i områder med begrenset tilgang. Kvinner som beskrev tilgang til rekreasjonsareal som god var også mer fysisk aktive (4 minutter/dag) enn kvinner som beskrev tilgangen som begrenset.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 5. jan. 2017 09:43 - Sist endret 5. jan. 2017 09:43