Disputas: Kine Pedersen - Helseøkonomi og helsepolitikk

M.Phil. Kine Pedersen ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Health Benefits, Resource Use and Cost-Effectiveness of Current and Future Cervical Cancer Screening Policies in Norway.

Foto: Privat

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Murray Krahn, Toronto Health Economics and Technology Assessment, University of Toronto, Toronto, Canada
  • 2. opponent: Senior Research Fellow Inge de Kok, Department of Public Health, Erasmus MC, CA Rotterdam, The Netherlands
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Bernadette Kumar, Department of Community Medicine and Global Health, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo

Disputasleder

Professor Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Postdoktor Emily Burger, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Screening med celleprøve har bidratt til å redusere forekomsten av livmorhalskreft betydelig, men sykdommen er likevel en av de vanligste kreftformene blant norske kvinner i alderen 25-49 år. Etter at man oppdaget at livmorhalskreft skyldes humant papillomavirus (HPV) har det blitt utviklet nye metoder for forebygging, herunder HPV-tester til screening og HPV-vaksiner.

I sin avhandling har Kine Pedersen og medarbeidere undersøkt verdien av å implementere nye screeningmetoder i klinisk praksis, både innenfor dagens screening med celleprøve hvert tredje år for kvinner i alderen 25-69 år, samt for screening med HPV-testing (i stedet for celleprøve) fra 34 års alder som norske helsemyndigheter planlegger å starte med i nær fremtid. De evaluerte også hvordan screeningen bør tilpasses for HPV-vaksinerte kvinner som har en lavere kreftrisiko enn uvaksinerte. Avhandlingen inkluderer fire studier som benytter matematiske simuleringsmodeller og helseøkonomisk analyse.

De fant at nye anvendelser av HPV-tester til å følge opp kvinner med lavgradige celleforandringer kan bidra til å oppdage flere kreftforstadier og forebygge flere krefttilfeller med mer effektiv ressursbruk enn dagens screening. Videre fant de at dersom fremtidens screening med HPV-testing skal forebygge flest mulig krefttilfeller samtidig som antall diagnostiske undersøkelser begrenses, kan HPV-testing starte tidligere enn ved 34 års alder og kvinner med positiv screeningprøve kan følges opp mindre intensivt enn det som planlegges av norske helsemyndigheter. Endelig fant de at vaksinerte kvinner kan screenes langt sjeldnere (1-2 ganger i livet) enn uvaksinerte dersom man skal unngå unødvendige screeningprøver for vaksinerte og samtidig opprettholde kostnadseffektiviteten av screening.

Avhandlingen avdekker metoder for å forebygge livmorhalskreft som bidrar til økt kostnadseffektivitet og samtidig balanserer fordeler og ulemper ved screening. Denne kunnskapen kan hjelpe helsemyndigheter i deres pågående arbeid med å forebygge livmorhalskreft.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. jan. 2018 09:01 - Sist endret 23. jan. 2018 09:01