Disputas: Mahteme Haile Workneh

MPH Mahteme Haile Workneh ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): The Dual Burden of Tuberculosis and Diabetes Mellitus in the South-Eastern Amhara Region, Ethiopia

Foto: Abdu Zegeye

Tid og sted for 

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Asma Elsony, Epidemiology Laboratory for Research and Public
  • Andreopponent: Dr. Stein Vaaler, Solli klinikk
  • Leder av komiteen: Førsteamanuensis: Anne Margarita Dyrhol Riise, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Abebe Yimer Solomon, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det å ha både tuberkulose og diabetes mellitus på samme tid gjør begge sjukdommer mer alvorlige og fører til et dårligere behandlingsresultat for begge. Det å teste for samtidig opptreden av de to sjukdommene kan hjelpe oss til tidlig diagnose og bedre medisinsk håndtering. Mahteme Haile har studert forekomsten av tuberkulose/diabetes ko-morbiditet og hvordan dette affiserer behandlingsresultatene i Amhara-staten i Etiopia.

Mahteme Haile fant at utbredelse av diabetes blant pasienter med tuberkulose var 8,3%. I en oppfølgingsstudie fant Mahteme Haile at dødeligheten blant dem med begge sjukdommer var høyere enn for dem som bare hadde tuberkulose, et klart tegn på dårligere behandlingsresultat.

Mahteme Haile så deretter på utfordringer og muligheter for helsevesenet hvis en integrerte diabetesomsorgen i tuberkulosekontrollen. Det at diabetesomsorgen er svakt definert og mangler klare globale retningslinjer sto fram som en stor barriere for vellykket integrering. På den andre sida utgjør den sterke og velorganiserte strukturen både i private og offentlig tuberkulosekontroll en viktig mulighet for struktur i et integrert helsetilbud. Videre viste Mahteme Haile i en systematisk gjennomgang av publiserte studier av liknende type fra hele verden at diabetes utgjør en stor sjukdomsbyrde blant pasienter med tuberkulose, mens ganske få pasienter med diabetes har tuberkulose. Studiene viser til sammen at det er viktig å teste tuberkulosepasienter for diabetes mellitus for å stille diagnosen tidlig og sikre et bedre behandlingsresultat for begge sjukdommer.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 8. okt. 2018 15:36 - Sist endret 18. okt. 2018 14:04