Kan samfunnsmedisin og helsevesen bli mer bærekraftig?

Professor dr.med. Gunnar Tellnes blir 70 år. Det markeres med boklansering og jubileumsseminar som belyser faglige tema som jubilanten har jobbet med ved Universitetet i Oslo.

Foto: Merethe Lynghaug og Gunnar Tellnes

Overordnet tema for dagen: Kan samfunnsmedisin og helsevesen bli mer bærekraftig?

Elektronisk påmelding for seminar stenger om kort tid. De som ønsker å registrere seg som deltakere på seminaret i auditoriet, dvs. uten lunsj fra kl 13.15, kan ta kontakt via: Ole Christian Kvammen. De er få ledige plasser igjen i Auditoriet og lunsjen er fulltegnet.

Program:

09:00 Morgenkaffe, dialog, mingling med nye og gamle kjente, i kantinen på FHH.
09:30
 •  Velkomsthilsen v/ Gerd Holmboe-Ottesen, professor em. og tidl. instituttleder, UiO
 •  Sang og musikalsk innslag v/Evita Tellnes
 •  Hvordan kan Institutt for helse og samfunn bidra til økt bærekraft? v/Terje P. Hagen, professor og leder ved institutt for helse og samfunn (Helsam)
10:00
 • Ny giv i bærekraftig folkehelsepolitikk v/Lene Conradi, ordfører i Asker
 • Hva gjør livet godt å leve? v/Werner H. Christie, tidl. helseminister, lege/1.lektor BI
 • Samfunnsmedisinens utfordringer i vår tid v/Magne Nylenna, professor UiO/FHI
 • Helsefremmende arbeid i praksis v/Kristin Bredal Berge, daglig leder, NaKuHel Asker
11:00 Pause med forfriskninger i kantinen på FHH.
11:20
 • God folkehelse krever tverrfaglig innsats v/Johan Lund, phd, gen.sekr. i NOPHA/FHI

 • Hvordan forebygge skader og ulykker v/Tone K. Omsland, avd.leder/1.aman. Helsam, UiO

 • Hva kan redde velferdsstaten og faget trygdemedisin? v/Bjørgulf Claussen, professor em. UiO

 • Hvordan kan sang og musikk fremme helse? v/Kari Batt-Rawden, 1.aman. NTNU

 • Kan kunst bidra til god mental helse? v/Anne K. Bergem, psykiater og 1.lektor, Oslo Met

12:30 Pause i kantinen på FHH.
12.40
 • Introduksjon v/Øivind Larsen, professor em. og tidligere instituttleder, UiO

 • The globalized world and the end of the only empirical based centuries? Walter Kofler, professor em, President of Int. Academy of Science - Health & Ecology

 • Visjoner for helse, miljø, livskvalitet og velferd i fremtidens samfunn v/Gunnar Tellnes

 • Boklansering: «NaKuHel og folkehelse som bærekraft - Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs Bærekraftsmål». 

13:15

Jubileumslunsj og musikalsk innslag v/ Mathias Lynhaug Sellevold i kantinen i Frederiks Holsts hus (FHH)

På vegne av seminarkomitéen: 

Johan Lund (leder), Magne Nylenna, Bjørgulf Claussen, Kari Batt-Rawden,  Kristin Bredal Berge, Ole Chr. Kvammen. Evt. spørsmål kan rettes til: Ole Christian Kvammen o.c.kvammen@medisin.uio.no
 

Publisert 13. sep. 2019 14:47 - Sist endret 29. juli 2020 14:32