Hva kan vi lære om helseledelse etter pandemien?

Forskergruppen Helsestyring og helseledelse inviterer til videokonferanse 18. august om ledelse i helsevesenet etter pandemien.

Helsepersonell engasjert i samtale rundt et bord. Illustrasjon.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

 

PÅMELDING

Helsevesenet har gått gjennom en dramatisk omstilling som følge av pandemien. Prioriteringer, rollefordelinger og ansvarsområder er endret. Vil disse endringene bli varige? Hva kan vi lære om helseledelse når/hvis pandemien går mot slutten?

 

program

Arrangør

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Følg oss på Facebook.
Kontakt: Kristi Brinkmann Lenander

 

Publisert 30. juni 2021 13:00 - Sist endret 23. des. 2021 12:33