NORCHER-seminar: Brukerorientert helsetjenesteforskning

Norsk senter for helsetjenesteforskning presenterer pågående forskning innen brukerorienterte helsetjenester. 

Bildet kan inneholde: anlegg, blomsterpotte, husplante, natur, blad.
Foto: Colourbox illustration

Delta på seminaret i UiOs lokaler i Oslo sentrum, Professorboligen/Stallen, eller via Zoom.

PÅMELDING - ZOOM

Program:

Er Horizon scanning en nyttig metode for å identifisere nye helsetjenestemodeller?

Ordstyrer: Eli Feiring (UiO)

Horizon scanning er utviklet for å oppdage tidlige signaler på teknologisk innovasjon. Metoden har vært tatt i bruk i ulike sektorer, og har fått betydning i helsesektoren gjennom forskning, utvikling og produksjon av nye legemidler og medisinsk utstyr. Det brukes en rekke ulike kilder for å kartlegge teknologiutvikling på et tidlig stadium, og kildene analyseres ved hjelp av både kvantitative og kvalitative teknikker. Spørsmålet vårt er: Egner Horizon scanning seg også for å fange opp signaler på nye og potensielt nyttige helsetjenestemodeller? Tre studier blir presentert.

 • 09.00-09.05 Eli Feiring, UiO: Hva er horizon scanning? 
 • 09.05-09.20 Ashwanee Kjelsnes, UiO: Models of integrated care for frail elderly: A horizon scanning review.
 • 09.20-09.35 Malin Nuth Waggestad-Stoa, UiO: Hva hemmer og fremmer «horizon scanning» som metode for å identifisere nye tjenestemodeller?
 • 09.35-09.50 Ida Charlotte Holmen, UiO: Nye samhandlingsmodeller for barn og unge med psykiske lidelser
 • 09.50-10.00 Kommentar fra Folkehelseinstituttet ved Martin Robert Lerner
 • 10.00-10.10 Pause

Utvikling av praksisnære prosjekter 

Stortingsmelding 38 (2020 – 2021) om prioritering i helse- og omsorgstjenesten argumenterer for utvikling av et kunnskapsstøttesystem for kommunale helse- og omsorgstjenester. I denne delen av seminaret gir vi eksempler på studier som kan inngå i et slikt system.

Digital hjemmeoppfølging: Ordstyrer Tor Iversen (UiO)

 • 10.10-10.30 Susanna Sten-Gahmberg, Oslo Economics: Utprøving av digital hjemmeoppfølging
 • 10.30-10.40 Tron Anders Moger, UiO: Medisinsk avstandsoppfølging for pasienter med epilepsi

Prosjektutvikling: Ordstyrer Eline Aas (UiO)

 • 10.40-10.50 Marte Sofie Wang-Hansen, Sykehuset i Vestfold: Multisyke i Vestfold - integrerte helsetjenester
 • 10.50-11.00 Eline Aas, UiO: Barn og unge i risikosonen - Vestfold
 • 11.00-11.10 Pause

Kommunen som medforsker: Ordstyrer Eline Aas (UiO)

 • 11.10-11.30 Gudrun MW Bjørnelv, NTNU og UiO: En komparativ analyse av sammensetningen av helsetjenester, bosituasjon og totale helsetjenestekostnader for personer med kreft ved livets slutt (lunge, bryst, tarmkreft, prostata og livmorhals)
 • 11.30-11.40 Nina Løkkevik, Moss kommune: Erfaringer som medforsker i forskningsprosjektet SAFE - trygg ved livets slutt
 • 11.40-11.50 Kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet ved avdelingsdirektør Øystein Gjeset Ellingsen

Arrangør

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Følg oss på Facebook.
Kontaktperson: Kristi Brinkmann Lenander

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linjekunst.

Publisert 11. okt. 2021 09:19 - Sist endret 23. des. 2021 12:34