Nytt og nyttig om antibiotika i primærhelsetjenesten

Antibiotikaresistens utgjør en global trussel. I forbindelse med den internasjonale antibiotikauken inviterer ASP til fagwebinar om antibiotika i primærhelsetjenesten.

Samling av ulike typer antibiotika.
Foto: Colourbox illustration

I tråd med føre-var-prinsippet er det viktig å begrense utvikling og spredningen av Antimikrobiell resistens (AMR) gjennom målrettede tiltak mot dokumenterte drivere av AMR-utviklingen.

De sentrale tiltakene er:

  • å redusere behovet for antibiotika
  • korrekt antibiotikaforskrivning
  • forebygge spredning av resistente bakterier

Hensikten med arrangementet er å samle  ulike interessegruppene til et felles forum og således bidra til økt oppmerksomhet om antimikrobiell resistens (AMR).

Møteleder er Sigurd Høye, førsteamanuensis og leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). 

Dette seminaret inngår i en seminarrekke på i alt tre seminarer i tidsrommet 16.-18.november. For fullt ukeprogram, se antibiotika.no sine nettsider

Program

Tidspunkt Tema Foredragsholder
11.30 – 11.40 Oppdatert antibiotikaretningslinje – hvorfor?  Anders Østrem, Helsedirektoratet
11.40 – 12.05

Oppdatert antibiotikaretningslinje – hva er nytt?

Ruth Davey Eig, ASP

12.05 – 12.25

Antibiotika – et samspill mellom lege, apotek og pasient.

Janne Smedberg, Apotekforeningen

12.25 – 12.30 Spørsmål, oppsummering  

Arrangør

Antibiotikasenteret for primærmedisin

Publisert 10. nov. 2021 12:54 - Sist endret 10. nov. 2021 12:57