Refleksjoner over globale uenigheter (AVLYST)

Arrangementet er avlyst.

Innleder er Berit Austveg, pensjonist, tidligere samfunnsmedisiner. Hun har jobbet på ulike nivåer: Globalt (FN, Verdensbanken), bilateralt (bl.a. Sri Lanka, Zimbabwe, Tanzania), nasjonalt (Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Norad, UD), fylke (hos fylkesmannen i Finnmark).

Om foredraget

Ut fra min bakgrunn med å ha jobbet på ulike nivåer, er jeg opptatt av at hver av dem har sin logikk. Jeg har også jobbet med forskning og som byråkrat (etter å ha vært kliniker), pluss med en rekke frivillige organisasjoner. Det er mange ulike roller, som noen ganger kan blandes, men andre ganger må holdes adskilt.

I foredraget vil jeg bruke arbeidet for å fremme seksuelle og reproduktiv helse, og oppfylle menneskerettighetene knyttet til slik helse, for å illustrere ulike nivåer og ulike roller. "Reproduktive rettigheter" er akseptert i FN-sammenheng, men "seksuelle rettigheter" er det ikke. Rett til trygg abort, ungdommers rett til helsetjenester og homofiles rettigheter er de største snublestenene. Mange nasjoner, organisasjoner og individer arbeider for å nå de samme målene, men må noen ganger jobbe på forskjellige måter.

Arrangør

Medisinsk filosofisk forum
Publisert 16. feb. 2016 12:13 - Sist endret 28. juni 2016 14:17