2016

Tidligere

Tid og sted: 8. nov. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Innleder er professor Per Nortvedt på Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Portrett
Tid og sted: 13. sep. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Foredrag ved professor Olaug Lian, Samfunnsmedisinsk institutt, universitetet i Tromsø.

Portrett
Tid og sted: 10. mai 2016 18:0020:00, Aud 124, Frederik Holsts hus (ved Ullevål sykehus)

Innleder er professor ved NTNU/Gjøvik og ved UiO, Bjørn Hofmann. Han arbeider innen medisinsk filosofi, vitenskapsteori og medisinsk metodeutvikling og har bl.a. gitt ut boka "Hva er sykdom?" i 2014.

portrett
Tid og sted: 12. apr. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Foredragsholder er Rani Lill Anjum, leder av forskningsprosjektet Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences (CauseHealth), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Tid og sted: 8. mars 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Arrangementet er avlyst.

Tid og sted: 9. feb. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Innleder er Dag Undlien, professor og avdelingsleder, avdeling for medisinsk genetikk, Klinmed.

Tid og sted: 12. jan. 2016 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Innleder er Hans Magnus Solli, dr. med., seniorforsker ved Forskningsenheten, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset Vestfold.