Diagnostiske øvelser: Om diagnoser og deres (terapeutiske) virkninger

Innleder er professor ved NTNU/Gjøvik og ved UiO, Bjørn Hofmann. Han arbeider innen medisinsk filosofi, vitenskapsteori og medisinsk metodeutvikling og har bl.a. gitt ut boka "Hva er sykdom?" i 2014.

Portrett

Bjørn Hofmann. Foto:UiO

Sammendrag

Antall sykdommer har økt kraftig de siste 400 år og vi har fått en rekke diagnosesystemer. Diagnosenes merkelapper har en lang rekke funksjoner: De ordner helsefaglig kunnskap og styrer helsefaglig handling. De dirigerer oppmerksomhet og styrer ressurser. I tillegg har diagnosene status og gir prestisje. Og de påvirker menneskers forståelse av seg selv. Noen diagnoser har helbredende eller lindrende virkning, mens andre gjør sykere. Når er diagnoser av det gode og når er de skadelige? Skal diagnoser «settes» eller «forskrives»?

I denne innledningen til diskusjon vil Bjørn Hofmann anspore til refleksjon over diagnosenes tilblivelse og deres virkninger.

Arrangør

Medisinsk filosofisk forum
Publisert 26. apr. 2016 13:23 - Sist endret 28. juni 2016 14:51