AVLYST - Hvordan kan fotografier og selvbiografiske tekster bidra til erfarings-basert medisinsk og helsefaglig forskning?

Foredrag ved professor Olaug Lian, Samfunnsmedisinsk institutt, universitetet i Tromsø.

Portrett

Olaug Lian, Samfunnsmedisinsk institutt, universitetet i Tromsø.

Brukerperspektivet har blitt stadig mer vektlagt og verdsatt i medisinsk og helsefaglig forskning de seneste årene her til lands. Hvorfor er dette perspektivet ansett som stadig mer viktig, og hvordan kan brukerperspektivet sikres i planlegging, gjennomføring og formidling av forskning relatert til helse og sykdom? Som innledning til en debatt om disse spørsmål presenteres en nylig publisert studie om sykdomsopplevelser blant kvinner og menn som lever med langvarig medisinsk uforklart utmattelse. Studien har et noe originalt design, og er basert på fotografier og selvbiografiske tekster som datagrunnlag. Resultatene demonstrerer fruktbarheten både av denne type data, og av det å anlegge et erfaringsperspektiv i medisinsk og helsefaglig forskning.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske tema. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjon med medisinsk filosofisk vinkling.

Inngangspenger: 50 kr

Arrangør

Medisinsk-filosofisk forum
Publisert 19. aug. 2016 13:26 - Sist endret 17. juni 2020 09:12