"Breaking Bad" - medisinens møte med ondskap

Innleder er professor Per Nortvedt på Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Tyske legers  deltakelse i nazistenes folkemord representerer et av historiens største moralsk sammenbrudd.

  1. Hvordan kunne det skje?
  2. Er det særtrekk ved medisinen som kan bidra til umenneskeliggjøring og ondskap?
  3. Og kan det skje igjen?

Arrangør

Medisinsk filosofisk forum
Publisert 12. okt. 2016 13:24