Allsidig objektivitet i velferdssamfunnet

Innleder er Hans Magnus Solli, dr. med., seniorforsker ved Forskningsenheten, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset Vestfold.

Solli utforsker trygdemedisinske grunnbegreper:

"I norsk trygdemedisin vurderes pasientens funksjons -og arbeidsevne objektivt på forskjellige måter -  fra bruk av biomedisinsk uførhetsmodell til evnebaserte narrativer. Foredraget skal i lys av et allsidig objektivitetsbegrep tolke ulike måter å vurdere på. Begrepet anerkjenner og utdyper menneskets subjektivitet og rasjonalitet, objektivitet i naturvitenskap og helsepersonells faglighet i pasientmøtet.

Nødvendige ontologiske, kunnskapsteoretiske og fenomenologiske vilkår for et allsidig objektivitetsbegrep skal drøftes. Begrepet oppfyller kravet til objektivitet i helsepersonelloven § 15."

Arrangør

Medisinsk filosofisk forum
Publisert 7. des. 2015 11:52 - Sist endret 8. nov. 2016 12:42