Virkelighetsbilder, argumentasjon og verdier i legeerklæringer

Foredrag ved Guri Aarseth - fastlege, spesialist i allmennmedisin og stipendiat ved Universitetet i Oslo

Legeerklæring ved arbeidsuførhet synes undervurdert av fastlegen, men er i praksis et nøkkeldokument for NAV med store konsekvenser. Tidligere studier viser at allmennleger er ambivalente til oppgaven som sakkyndige, men legeerklæringer som tekst har blitt viet liten oppmerksomhet. 

Aarseth vil presentere de viktigste funnene fra sin undersøkelse av språket i norske legeerklæringer ved arbeidsuførhet. Hun har undersøkt hvordan leger fremstiller pasienten i slike erklæringer, hvordan de underbygger sammenhenger mellom sykdom og arbeidsuførhet, og hvilke verdier og retoriske grep som tas i bruk overfor leseren.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 21. sep. 2017 13:02 - Sist endret 21. sep. 2017 13:05