2017

Tidligere

Tid og sted: 14. nov. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Tid og sted: 10. okt. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Guri Aarseth - fastlege, spesialist i allmennmedisin og stipendiat ved Universitetet i Oslo

Tid og sted: 12. sep. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Carl Edvard Rudebeck - svensk allmennlege og professor II i allmennmedisin ved UiT.

Tid og sted: 9. mai 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Innleder er professor i medisinsk sosiologi ved Universitetet i Tromsø, Olaug S. Lian, og forfatter og studiedeltaker Anette Gilje.

Tid og sted: 18. apr. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Eivind Engebretsen, professor ved Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 14. mars 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Tor-Johan Ekeland, professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg.

Tid og sted: 14. feb. 2017 18:0020:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Charlotte Haug, skribent, lege og dr. med.

Portrett av Anna Luise Kirkengen
Tid og sted: 10. jan. 2017 18:0020:00, Aud, Frederik Holsts

Foredrag ved Anna Luise Kirkengen, prof. dr. med., NTNU og UiT.