Vil ny teknologi gjøre leger overflødige? Og hvis ikke, hva blir den nye legerollen?

Foredrag ved Charlotte Haug, skribent, lege og dr. med.

Charlotte Haug

Ny teknologi er i ferd med å endre arbeidslivet fundamentalt, og vil også gjøre det for leger. Datamaskiner kan lese forskningslitteratur, røntgenbilder og laboratorieresultater. De kan stille diagnoser - og ikke minst kan de lære seg å lære. Roboter kan utføre prosedyrer og svare på spørsmål. Sensorer kan registrere blodtrykk og bilyder. Spørsmålet er: Vil ny teknologi gjøre leger overflødige? Og hvis ikke, hva blir den nye legerollen?

Medisinsk filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinskfilosofiske tema. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 23. jan. 2017 13:02 - Sist endret 23. jan. 2017 13:18