Evidensbasert praksis – vitenskap eller styringsideologi?

Foredrag ved Tor-Johan Ekeland, professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og Molde. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole for Folkehelsevetenskap i Gøteborg.

Tor-Johan Ekeland

Konseptet Evidensbasert praksis (EBP) ble på nittitallet lansert som et nytt paradigme innen medisinen. Det har siden spredd seg til de fleste profesjonsfelt, og inngår i myndighetsretorikk hvor EBP blir sett som garantist for utvikling av kvalitet, og tjenester i samsvar med forskning og vitenskapelighet. Er det grunnlag for dette? I foredraget blir begrensningene ved EBP tatt opp, og følgende drøftet: Når EBP fusjonerer med nyliberal styring, vil EBP kunne svekke, mer enn fremme kvalitet?

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinskfilosofiske tema. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 23. feb. 2017 07:33 - Sist endret 23. feb. 2017 07:33