Evidensbasert medisin og Julia Kristevas begrep om «singulær annerledeshet»

Foredrag ved Eivind Engebretsen, professor ved Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo.

Eivind Engebretsen

Den fransk-bulgarske filosofen Julia Kristeva sporer vår forståelse av annerledeshet tilbake til det aristoteliske begrepet om 'steresis' - mangel, eller frarøvelse av full væren. En slik «mangelsontologi» sto sentralt i den kristne ideen om barmhjertighet, men finner også ekko i moderne medisinsk diskurs, hevder hun. Med utgangspunkt i mesterdikotomien væren/fravær har medisinsk kunnskapsproduksjon utviklet seg til et differensieringsmaskineri der de som er annerledes reduseres til en ikke-kategori, til en «kategorisert annerledeshet». I dette foredraget vil Engebretsen diskutere Kristevas kritikk opp mot evidensbegrepet i moderne medisin og argumentere for hvordan hennes teori om «singulær annerledeshet» kan være et nyttig bidrag til medisinsk filosofi.

 

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinskfilosofiske tema. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 3. apr. 2017 10:48 - Sist endret 3. apr. 2017 10:58