Den sosiale nødens patofysiologi

Foredrag ved Anna Luise Kirkengen, prof. dr. med., NTNU og UiT.

Portrett av Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen, NTNU

Kirkengen kommer til å omtale den akkumulerte kunnskapen om de patofysiologiske virkningene av sosial nød. Slik nød kan, generelt omtalt, forstyrre kroppens vitalitetsbevarende systemer med sykeliggjørende virkning. Men de spesielle kjennetegn i den enkeltes situasjon er en nøkkel til å forstå de særegne sykdomsforløp. Derfor er inngående kjennskap til dette særpreget en viktig forutsetning til å kunne forstå sykdomsutviklingen.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske tema. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjon med medisinsk filosofisk vinkling.

Inngangspenger: 50 kr

Arrangør

Medisinsk filosofisk forum
Publisert 15. des. 2016 13:03 - Sist endret 12. jan. 2017 11:15