Hvordan kan fotografier og selvbiografiske tekster bidra til erfaringsbasert medisinsk og helsefaglig forskning?

Innleder er professor i medisinsk sosiologi ved Universitetet i Tromsø, Olaug S. Lian, og forfatter og studiedeltaker Anette Gilje.

Brukerperspektivet har blitt stadig mer vektlagt og verdsatt i medisinsk og helsefaglig forskning de seneste årene, både her til lands og internasjonalt. Kravet om brukermedvirkning blir også stadig mer formalisert og regulert, spesielt i forhold til søknader om forskningsmidler og etiske godkjenninger. Hvorfor er dette perspektivet ansett som stadig mer viktig, og hvordan kan brukerperspektivet sikres i planlegging, gjennomføring og formidling av forskning relatert til helse og sykdom? Som innledning til en debatt om disse spørsmål presenteres en nylig publisert studie om sykdomsopplevelser blant kvinner og menn som lever med langvarig medisinsk uforklart utmattelse. Studien har et noe originalt design, og er basert på fotografier og selvbiografiske tekster som datagrunnlag. Resultatene demonstrerer fruktbarheten både av denne type data, og av det å inkludere pasientenes erfaringsbaserte kunnskap i medisinsk og helsefaglig forskning. Forskeren og en av studiedeltakerne vil sammen presentere sine tanker omkring dette som innledning til debatt.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinskfilosofiske tema. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 25. apr. 2017 09:14 - Sist endret 25. apr. 2017 09:14