Hur blir medicinen det moraliska projekt den egentligen är?

Foredrag ved Carl Edvard Rudebeck - svensk allmennlege og professor II i allmennmedisin ved UiT.

Medicinens drivkraft är alla dess patientmöten för här definieras uppgiften. Ett moraliskt underskott uppstår, när kunskaperna stelnar till budord och mötena i ett ledningsperspektiv reduceras till produktion och IT-anpassade termer. Medicinska möten sker oftast avskilt, två personer bakom en stängd dörr. Det är inte lätt att göra denna avskilda, men faktiska, huvudhändelse erkänd i sjukvårdens organisation, men det är nödvändigt att åtminstone försöka.  

Rudebeck har i forskning och skriftställning undersökt och beskrivit relationen mellan allmänläkare och patient och innehållet i kommunikationen dem emellan. Han är författare till boken ”Kropp och ord i en allmänläkares rum”.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinskfilosofiske tema. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 19. juni 2017 12:43 - Sist endret 19. juni 2017 13:17