Psykiatri og makt – mellom biologi og fenomenologi

Foredrag ved Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Når vi snakker om makt i psykiatrien tenker vi gjerne på autonomi og tvangsbruk. Kan maktbegrepet utvides til også å gjelde kunnskapsproduksjon og hvilke forklaringsmodeller som får gjennomslag? Er noe av grunnen til diskusjonen rundt medisinfrie behandlingstilbud at pasienter ikke kjenner seg hjemme i en biomedisinsk forklaringsmodell for psykisk lidelse? Har vi blitt så opptatt av å forklare at vi har glemt å forstå? Og er vi så fokusert på nevrotransmittere at vi mister pasienten av syne? Med et kritisk blikk søker Ketil Slagstad å bygge bro mellom en biomedisinsk forklaring og pasientens opplevelse.

Medisinsk-filosofisk forum

Leger, medisinstudenter og andre som er interessert i medisin og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinskfilosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,-

Publisert 20. okt. 2017 09:18 - Sist endret 20. okt. 2017 11:34