Prøveforelesning: M.Sc. Mengistu Legesse Dadi

M.Sc. Mengistu Legesse Dadi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of the HIV epidemic on the tuberculosis epidemic and on tuberculosis control

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

Publisert 21. des. 2012 11:17