Prøveforelesning: Newton Opiyo

M.Sc. Newton Opiyo ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Moving from evidence to practice recommendations for diagnostic questions.

Disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 4. feb. 2013 12:46