Prøveforelesning: Oddvar Solli

Cand.polit. Oddvar Solli ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Economic evaluation as a tool to guide health care decision making in chronic diseases as diabetes

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland

Publisert 21. des. 2012 11:20