Prøveforelesning: Vibeke Sundling

MSc. Vibeke Sundling ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vision impairment due to diabetes mellitus - a review of causes, risk factors, detection and management.

Disputasen

Se disputasen

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland
 

Publisert 18. jan. 2013 13:50