Prøveforelesning: Kristin Hjorthaug Urstad

Cand.san. Kristin Hjorthaug Urstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nyretransplantasjon hos barn og voksne i Norden i 2013: forbedret overlevelse, sykelighet og selv-opplevd livskvalitet?

Disputas

Se disputasen

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 6. mai 2013 14:16