Prøveforelesning: Lena Virta

MM.Sc. Lena Virta ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kunnskapsbasert rehabilitering av ikke-traumatiske skuldertilstander.

Disputas

Se disputasen

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland.
 

Publisert 7. mars 2013 15:42 - Sist endret 21. mars 2013 09:41