Prøveforelesning: Hui Zuo

M.phil Hui Zuo ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Effect of lifestyle intervention on cardiovascular risk and outcome.

Disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Christine Barland
 

Publisert 9. jan. 2013 13:04 - Sist endret 14. jan. 2013 08:54