Prøveforelesning: Marianne Bahus

Cand.jur. Marianne Bahus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reservasjonsmulighet for fastleger mot å behandle eller henvise av samvittighetsoverbevisning: Hvordan bør spørsmålet reguleres juridisk ut fra etiske hensyn, alminnelige rettsregler og internasjonale konvensjoner?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 21. mars 2014 09:52 - Sist endret 13. mars 2019 11:16