Prøveforelesninger i 2014

Tidligere

Tid og sted: 19. des. 2014 10:15, Auditorium 3 (blått), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Kandidat i sykepleievitenskap Grete Breievne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiske utfordringer i møte med pasienter i kulturelt tabu og skambelagt situasjoner

Tid og sted: 11. des. 2014 15:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

Master i sosiologi Lot Jata Nyirenda ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Crisis as context": an analytical framework to understand vaccination in low-resource, donor dependent settings

Tid og sted: 11. des. 2014 10:15, Rødt auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.phil. Emily Annika Burger ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can cervical cancer screening be improved in Norway?

Tid og sted: 11. des. 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Terje Fredheim ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gi en utgreiing av problemer med å forstå utfordrende adferd hos personer med psykisk utviklingshemming, som et symptom på en selvstendig underliggende diagnose, som symptom på andre tilstander, eller som et resultat av forhold i personens omgivelser. Diskuter fastlegens rolle og betydningen av samhandling i dette arbeidet.

Tid og sted: 2. des. 2014 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo.

M.Sc. Silje Halvorsen Sveaas ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Den vitenskapelige evidens for fysioterapi ved aksial spondylartritt: - implikasjoner for klinisk praksis".

Tid og sted: 27. nov. 2014 10:15, Auditoriet i øyeavdelingen (bygg 36), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Sidsel Ragnhild Børmark ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Communication between hospitals and primary care: challenges and perspectives

Tid og sted: 27. nov. 2014 10:15, Store Auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Oslo

M.Sc. Anne Therese Tveter ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Reliabiliteten til målemetoder for fysisk form - en litteraturoversikt.

Tid og sted: 24. nov. 2014 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

M.sc. Torbjørn Wisløff ved Institutt for helse og amfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Priority setting in Norwegian health care: Philosophy and Practice

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), 1.etg., Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.polit. Rigmor Einang Alnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personsentrert omsorg. Presentasjon og drøfting av grunnlag og kriterier for denne tilnærmingen i demensomsorgen.

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Auditoriet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

Cand.med. Kristin Hildegard Hovland ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan man avgjøre om KOLS skyldes eksponering i arbeid eller andre forhold?

Tid og sted: 31. okt. 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand. polit. Kjetil Wathne ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Muligheter og utfordringer i forbindelse med kvalitativ forskning i barns hverdagsliv. Diskusjon av styrker og svakheter ved aktuelle metoder.

Tid og sted: 24. okt. 2014 10:15, Auditoriet i Frederik Holst Hus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Hedda Tschudi-Madsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Current evidence on medicalisation of patients presenting with bodily symptoms and how primary care may prevent this process.

Tid og sted: 9. okt. 2014 10:15, Store auditorium (B2), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Morten Magelssen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can new natural law theory be secular?

Tid og sted: 25. sep. 2014 10:15, Auditoriet på Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

Cand.med. Baard I. Freberg ved Institutt for helse og samfunn vil prøveførelese over det oppgitt emne: Reaksjoner i luftveiene ved inhalasjon av kjemikalier

Tid og sted: 25. sep. 2014 10:15, Auditoriet på øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.san. Christine Raaen Tvedt ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Proaktivt pasientsikkerhetsarbeid, hva betyr det? Nasjonale og internasjonale erfaringer.

Tid og sted: 19. sep. 2014 10:15, Auditorium 124 (bygg GV05), Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

DVM, MSc Gezahegne Mamo Kassa ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The evolution and biological significance of polymorphisms in mycobacteria, with particular focus on the Mtb complex

Tid og sted: 9. sep. 2014 10:15, Auditorium 4, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A

Cand.med. Michael de Vibe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personlighetsutvikling hos voksne - hvordan kan betegnelsen forstås og måles med en vitenskapelig tilnærming til personlighetsbegrepet?

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Seminarrom 3 (B1.1017), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Martinsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Validering av kvantitative og kvalitative forskningsmetoder relatert til oppfølging av psykososiale behov hos personer som har gjennomgått slag og som  er i arbeidsfør alder

Tid og sted: 15. aug. 2014 10:15, Nye auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand.med. Øystein Ringstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interdisciplinary Team Work: Ethical theory and Practical Issues.

Tid og sted: 24. juni 2014 10:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Marit Erna Austeng ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tonsillektomi og adenoidektomi. Effekt på sekretorisk otitis media og søvnapne

Tid og sted: 20. juni 2014 10:15, Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

M.H.Sc. Anna Månsson Biehl ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Childhood obesity in a global perspective. Varying time trends in different countries, areas and social Groups.

Tid og sted: 18. juni 2014 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M. Sc. Jo Steinson Stenehjem ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Yrkesrisiko i offshoreindustrien - endringer gjennom femti år.

Tid og sted: 28. mai 2014 10:15, Gamle festsal (Urbygningen), Karl Johansgate 47, Oslo

MNSc Edith Lillian Roth Gjevjon ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan opplever eldre å få pleie og omsorgstjenester i eget private hjem? - Etiske, faglige og juridiske utfordringer når profesjonell omsorg møter pasientens personlige liv

Tid og sted: 20. mai 2014 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.sc. Sahar Hassan ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Operations research as a tool in health services research.

Tid og sted: 15. mai 2014 10:30, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

Cand. san. Anne Kari Tolo Heggestad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forskning innenfor demensomsorg: metodiske muligheter og utfordringer i feltarbeid.