Prøveforelesning: Berit Arnesveen Bronken

Kandidat i sykepleievitenskap Berit Arnesveen Bronken ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Anvendelse av Ricoeur som grunnlag for fortelling og metode ved forskning på personer som har afasi etter slag.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 17. feb. 2014 14:10 - Sist endret 13. mars 2019 12:23