Prøveforelesning: Emily Annika Burger

M.phil. Emily Annika Burger ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can cervical cancer screening be improved in Norway?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 28. nov. 2014 14:42 - Sist endret 13. mars 2019 13:17