Prøveforelesning: Kristi Elisabeth Heiberg

Cand.san. Kristi Elisabeth Heiberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvilke mekanismer kan forklare den smertestillende effekt av trening ved artrose, og hvilken mekanisme synes det å være mest dokumentasjon for?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 28. jan. 2014 11:27 - Sist endret 13. mars 2019 12:08