Prøveforelesning: Lot Jata Nyirenda

Master i sosiologi Lot Jata Nyirenda ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Crisis as context": an analytical framework to understand vaccination in low-resource, donor dependent settings

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 1. des. 2014 11:03 - Sist endret 9. feb. 2022 12:39