Prøveforelesning: Øystein Ringstad

Cand.med. Øystein Ringstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Interdisciplinary Team Work: Ethical theory and Practical Issues.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud 
 

Publisert 1. aug. 2014 08:37 - Sist endret 13. mars 2019 11:20