Prøveforelesning: Vigdis Bruun-Olsen

Cand.san. Vigdis Bruun-Olsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan kan fysioterapeuter drive god forskning i egen praksis og hva skal til for at andre skal ta resultatene i bruk?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 26. jan. 2015 13:35 - Sist endret 13. mars 2019 13:24