2015

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2015 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Cand.san. Marie Hamilton Larsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft sentrale aspekter ved begrepet «self-management» hos personer med kronisk sykdom og pek på vesentlige forskningsmessige og kliniske utfordringer.

Tid og sted: 17. des. 2015 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.san. Liv Skomakerstuen Ødbehr ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan forstå og arbeide med det spesielle ved demente personers åndelige behov til forskjell fra andre menneskers åndelige behov - i et livsverdensperspektiv?  

Tid og sted: 8. des. 2015 10:15, Auditorium 1, Ullevål sykehus – kreftsenteret

M.Sc. Christine Råheim Borge ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskuter grenseoppgang mellom pustekontrolløvelser og mindfulness. Kan mindfulness brukes i KOLS behandling og i tilfelle hvordan?

Tid og sted: 7. des. 2015 10:15, Auditorium 1 et. Kreftsenteret, Ullevål sykehus

Cand.med. Lisbeth Homlong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det hevdes at arbeid er helsefremmende. Hva er kunnskapsgrunnlaget for påstanden,og hva er utfordringene ved å studere påstanden?

Tid og sted: 26. nov. 2015 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

MNSc. Torunn Wibe ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fordeler og ulemper ved tilgjengelige metoder for å studere informasjonsoverføring mellom personer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten.

 

Tid og sted: 23. nov. 2015 10:15, Store auditorium, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:Teori og empiri - hva forklarer spesialisthelsetjenestens beslutninger om utskrivning og reinnleggelse av pasienter?.

Tid og sted: 10. nov. 2015 10:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Kathrine F. Vandraas ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fetal programming of adult health. What do we know and what do we think?

Tid og sted: 26. okt. 2015 10:00, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Tore Norendal Braathen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Skreddersydde attføringstiltak ved langtids sykefravær - finnes det evidensbaserte retningslinjer?

Tid og sted: 22. okt. 2015 10:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), Gydasvei 8, 0363 Oslo

MPhil Maysaa Nemer ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Occupational obstructive diseases in Palestine: occurrence, risk factors and prevention.

Tid og sted: 25. aug. 2015 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgate 47, Oslo

M.Sc. Marianne Trygg Solberg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tverrfaglig kommunikasjon ved familiesentrert nyfødtmedisin.

Tid og sted: 21. aug. 2015 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Master of Arts Hilde Tinderholt Myrhaug ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The future of CP habilitation practice and research needs based on current knowledge.

Tid og sted: 29. juni 2015 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

Master of Public Health Hilde Kløvstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Klinisk betydning og samfunnsmessige konsekvenser av stum klamydiainfeksjon.

Tid og sted: 16. juni 2015 10:15, Runde auditorium (R-105), Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9, Oslo

M.Sc. Ivan Spehar ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fremtidens klinikkledere i Norge. En diskusjon av; 1) hvilke utviklingstrender som vil kunne påvirke klinikklederens rolle (f.eks. internasjonalisering, nye profesjoner, tverrfaglige team, brukermakt); 2) hvilke tiltak innenfor rekrutteringspraksis og lederutdannelse og – utvikling som vil kunne ruste ledere bedre til fremtidens lederrolle.

Tid og sted: 2. juni 2015 10:00, Blått auditorium (3), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Cand.med. Øyvind Holme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The pro and cons of programmatic and opportunistic screening

Tid og sted: 29. mai 2015 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Cand.med. Kirsten Valebjørg Knutsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The definition of vitamin D deficiency and insufficiency. A historic overview, validity of different present definitions used and ways to improve uncertainty.

Tid og sted: 19. mai 2015 10:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

MD Vladimir Kuznetsov ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Alcohol consumption in Russia: characteristics, social determinants, prevention and treatment options.

Tid og sted: 13. mai 2015 09:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Gro Gujord Tangen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Approaches for the study of mobility and cognition in geriatric populations: An overview.

Tid og sted: 12. mai 2015 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Sc. Maria Christine Magnus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Time trends in childhood asthma: what might explain changes in incidence?

Tid og sted: 7. mai 2015 10:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

M.Phil. Meselu Taye Kebede ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Discuss abortion in the intersection of culture, law and religion.

Tid og sted: 29. apr. 2015 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

M.Sc. Line Kildal Bragstad ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teorier og metoder for å forstå pårørendes erfaringer og behov for støtte.

Tid og sted: 24. apr. 2015 11:15, Grønt auditorium (1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

M.sc. Maria Knoph Kvamme ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Principles of economic evaluations in rheumatic disease and the importance of the most relevant comparator to the biologic strategy.

Tid og sted: 22. apr. 2015 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret (Bygg 11), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo.

M.Sc. Patrick Gueswendé Christian Ilboudo ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Defining perspectives in costing studies and economic evaluations - implications for results, conclusions and policy advice.

Tid og sted: 24. mars 2015 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166, Oslo

M.phil. Bianba ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Health intervention strategy for youth living at high altitude

Tid og sted: 20. mars 2015 10:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Diakonveien 18, Oslo

M.Sc. Karin Magnusson ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Secondary data analysis: a brief overview.

Tid og sted: 9. mars 2015 16:00, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

MD Irena Jakopanec ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Infectious disease surveillance in hidden populations: How best to monitor infectious diseases among men who have sex with men?