Prøveforelesning: Lisbeth Homlong

Cand.med. Lisbeth Homlong ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det hevdes at arbeid er helsefremmende. Hva er kunnskapsgrunnlaget for påstanden,og hva er utfordringene ved å studere påstanden?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.


 

Publisert 25. nov. 2015 14:25 - Sist endret 25. nov. 2015 14:25