Prøveforelesning: Liv Skomakerstuen Ødbehr

Cand.san. Liv Skomakerstuen Ødbehr ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hvordan forstå og arbeide med det spesielle ved demente personers åndelige behov til forskjell fra andre menneskers åndelige behov - i et livsverdensperspektiv?  

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

 

Publisert 8. des. 2015 15:53 - Sist endret 9. des. 2015 15:47