Prøveforelesning: Jun Yin - Helseøkonomi

M.Sc. Jun Yin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne:Teori og empiri - hva forklarer spesialisthelsetjenestens beslutninger om utskrivning og reinnleggelse av pasienter?.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Stian Frammarsvik

 

Publisert 11. nov. 2015 14:21 - Sist endret 17. nov. 2015 14:46