Prøveforelesning: Lisa Aarhus

Cand.med. Lisa Aarhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Historical cohorts: the problem of the temporal aspect.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 11. jan. 2016 13:17 - Sist endret 12. jan. 2016 09:49