2016

Tidligere

Tid og sted: 9. des. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Kirkeveien 166

Cand.philol. Øivind Michelsen ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Can affirmative action be justified as a way of promoting ‘diversity’ in university admissions?

Tid og sted: 28. nov. 2016 10:15, Lille auditorium, nye strålebygget, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet (Inngang fra Hotell Montebello)

MA Lena Fauske ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er nyttige psykososiale og sosiokulturelle perspektiver på helse og sykdom for unge som overlever kreft?»

Tid og sted: 18. nov. 2016 10:15, Auditoriet i Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.polit. Kristine Nystad  ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Samisk ungdom i spenningsfeltet mellom tradisjon og modernitet".

Tid og sted: 20. okt. 2016 10:15, Runde Auditorium, Domus medica

Cand.med. Kjetil Garborg ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Should we screen for colorectal cancer? Who, how, and when?».

Tid og sted: 4. okt. 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.med. Øystein Lappegard ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Metodetriangulering – potensial og anvendbarhet i helseforskning»

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Nye auditorium, Domus Medica

M.Sc. Oddveig Birkeflet ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Evidensbasert gjennomgang av akupunktur i kvinnehelse».

Tid og sted: 8. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, bygning 11, Ullevål universitetssykehus

M.Sc. Gro Gade Haanes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Diskuter forhold ved hjemmesykepleien i Norden som  gjør denne delen av helsetjenesten til et forskningsfelt av internasjonal vitenskapelig interesse"

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rødt auditorium 1. et, bygg 25 Labbygget, Ullevål sykehus

M.Sc. Ruby del Risco Kollerud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Radoneksponering i et folkehelseperspektiv: konsekvenser og nytten av forebyggende tiltak?».

Tid og sted: 2. sep. 2016 10:15, Rikshospitalet B: Seminarrom 1 B2.U001

MD Annette Kristiansen ved Institute of Health and Society avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Globalizing the evidence, localizing the decisions. Future perspectives on international collaboration in guideline development».

Tid og sted: 1. sep. 2016 10:15, Auditoriet i Gydas vei 8

M.Phil. Karina Corbett ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Possible explanations for sex differences in sick leave and the influence of these differences for intervention strategies to reduce sick leave»

Tid og sted: 10. juni 2016 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Cand.san. Marie Helene Ursin ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kartlegging av balanse hos slagpasienter og eldre - hvorfor og hvordan?»

Tid og sted: 26. mai 2016 10:15, Nye auditorium, Domus Medica

M.Sc. Kristin Jordal ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Teoretiske tilnærminger for å forstå relasjonen mellom teori og praksis i sykepleierutdanningen.

Tid og sted: 20. mai 2016 10:15, Auditoriet, Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 11

Cand.polit. Beate Lie Sverre ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Drøft relasjonen mellom intrakulturell og interkulturell integrasjon, og diskuter særlig implikasjoner for utviklingen av helsefremmende tiltak.

Tid og sted: 27. apr. 2016 10:15, Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, bygning B

M.Phil. Mulugeta Belay Mengesha ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Protective immunity against Mycobacterium tuberculosis infection.

Tid og sted: 9. mars 2016 10:15, Auditoriet i Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

MPH Primus Che Chi ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: A critical Examination of the Role of Performance-Based Financing and National Health Insurance Schemes in the Strengthening of Health Systems

Tid og sted: 19. feb. 2016 10:15, Rødt Auditorium 2, Rikshospitalet B, Oslo universitetssykehus HF, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

M.Sc. Tone Vaksvik ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intervensjoner for å bedre funksjonshemming hos personer med håndskader: Hva er kunnskapsgrunnlaget, og hvordan designe nye studier?

Tid og sted: 12. feb. 2016 10:00, Auditorium 124 (GV05124) ved Fredrik Holsts hus (Institutt for helse og samfunn)

Cand.med. Mark Fagan ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What factors contribute to bacteria becoming resistant to antibiotics, and what can be done to counteract it?.

Tid og sted: 25. jan. 2016 10:15, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand.polit. Torunn Højdahl ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er en teori?

Tid og sted: 22. jan. 2016 10:15, Auditoriet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Gydas vei 8, 0363 Oslo

Cand.med. Lisa Aarhus ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Historical cohorts: the problem of the temporal aspect.

Tid og sted: 21. jan. 2016 10:15, Auditoriet i Øyeavdelingen, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

Kandidat i arbeidshelse Hege Line Magnussen Løwer ved Instituttet for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Electronic reporting, possibilities and challenges.